นวัตกรรมเครื่องทำ
"เส้นญี่ปุ่น"
สุดยอดแห่งความอร่อย

การบริการของเรา

โซลูชั่นครบวงจร สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในธุรกิจให้บริการเครื่องทำเส้นยามาโตะที่ใช้ในกว่า 60 ประเทศ

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ยามาโตะ เซาท์อีสท์เอเชีย

พันธกิจของเรา

เรามุ่งมั่นเผยแพร่วัฒนธรรมบะหมี่ญี่ปุ่นอันเลิศรสไปทั่ว โลก และสร้างความสุขให้ผู้คนด้วยวัฒนธรรมอาหารที่ เป็นเอกลักษณ์ของเรา เรายึดมั่นในความสุขและความ สำเร็จของลูกค้า รวมถึงความสุขของผู้คนที่ร่วมงานกับ เรา เราจะเป็นองค์กรที่ให้คุณค่าและสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ผู้คนและสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์ของเรา

- มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีเครื่องทำเส้นแบบญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- มุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าและเป็นบริษัทที่มุ่งหวังความสุข สูงสุดของลูกค้า
- เพื่อเป็นบริษัทที่ผู้คนทุกเชื้อชาติและผู้ที่มีจุดประสงค์เดียวกัน สามารถมีความสุขกับชีวิตได้ - เพื่อเป็นบริษัทที่ยังคงแก้ไขปัญหาโลกและสังคมใน อุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง

 

กลยุทธ์ของเรา

- กลยุทธ์แรกของเราคือการเป็นบริษัทผู้ผลิตที่แข็งแกร่ง ที่สุด ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา
- กลยุทธ์ที่สองคือการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและการ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จุดแข็งของเราในความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับบะหมี่ และก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของโลกใน สาขานี้
- ประการที่สามคือการเป็นบริษัทสื่อที่เผยแพร่จุดแข็งของ เราในด้านบะหมี่และความรู้ด้านอาหารไปทั่วโลก
- สุดท้ายนี้ เราต้องการที่จะเป็นบริษัทการตลาดที่เข้าใจ ความต้องการของผู้คน และสามารถดำเนินการตาม กลยุทธ์ 1 และ 2 ข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจของเรา วิสัยทัศน์ของเรา กลยุทธ์ของเรา

บริษัท ยามาโตะ เซาท์อีสท์เอเชีย จำกัด

  • ห้อง B203 ชั้น 2 ตึก B
    เลขที่ 341,341/1 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา
    เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

  • jbright@yamatomfg.com

แผนที่ตั้ง